Pirkimo - pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

 

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Pirkėjas”) ir www.karmenbeauty.lt elektroninės prekybos sistemos, kurią administruoja įmonė UAB "Karmen beauty", adresas K. Petrausko g. 13, Kaunas,  (toliau – “Pardavėjas”), tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “Elektroninė parduotuvė“)

 

2. Sutarties galiojimas

 

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką "Patvirtinti užsakymą", patvirtindamas prekių krepšelyje esančių prekių užsakymą. Iškart po užsakymo išsiuntimo Pirkėjas gauna ir patvirtinimą, kad užsakymas gautas ir priimtas. Pirkimo sutartis įsigalioja, kai Pirkėjas gauna patvirtinimą apie prekių išsiuntimą arba gauna prekes.

 

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

 

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje, laikydamasis šiose taisyklėse ir elektroninėje parduotuvėje nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas atsako už užsakymo formoje pateiktų savo duomenų patikimumą ir tikrumą.

3.3. Pirkėjas atsako už visus veiksmus, vykdomus elektroninėje parduotuvėje.

3.4. Pirkėjas privalo nedelsiant pranešti apie visus savo duomenų pasikeitimus savo registracijos formoje, t.y. nedelsdamas juos atnaujinti.

3.5. Pirkėjas, turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su elektronine parduotuve, apie tai pranešdamas pardavėjai raštu per 48h.

3.6. Pirkėjas negali be pateisinančios priežasties atsisakyti priimti užsakytas prekes. Jeigu taip atsitinka, pirkėjas pats turi padengti visas siuntimo išlaidas.

3.7. Pirkėjas sutinka su pirkimo – pardavimo taisyklėmis elektroninėje parduotuvėje ir jų laikysis.

 

4. Pardavėjo teisės ir pareigos

 

4.1. Pardavėjas privalo pagal pirkimo – pardavimo sutartį perduoti daiktus Pirkėjui, t.y. jam valdyti nuosavybės teise, ir patvirtinti nuosavybės teisę į daiktus bei jų kokybę.

4.2. Jeigu sutartis nenumato ko kita, Pardavėjas privalo perduoti daiktus kartu su jų priklausiniais ir priedais tokios būklės, kokia buvo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu.

4.3. Pardavėjas, atsiradus ypatingoms aplinkybėms , turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.4. Pardavėjas turi teisę sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis e-parduotuve ar panaikinti Pirkėjo registraciją iš anksto jo neįspėjus, jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui.

4.5. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šias taisykles.

4.6. Pardavėjas privalo pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu per sutartą pristatymo laikotarpį.

4.7. Jei Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negali Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, tai Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 72 valandas, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.

4.8. Pardavėjas sudaro visas sąlygas pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

 

5. Prekių kaina ir atsiskaitymo tvarka

 

5.1. Prekės užsakomos elektroninėje parduotuvėje www.karmenbeauty.lt

5.2. Užsakydamas prekes Pirkėjas pildo užsakymo anketą bei apmoka už prekes, naudojantis „www.paysera.lt“ sistema, pervedant pinigus bankiniu pavedimu, sumokant grynais pinigais kurjeriui pristatymo metu arba sumokant grynais pinigais atsiimant prekę pačiam pas pardavėją.

5.3. Apie užsakytas prekes Pirkėjas informuojamas užsakymo anketoje jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

5.4. Į prekių kainą nėra įskaičiuota prekių pristatymo kaina.

 

6. Prekių grąžinimas

 

6.1. Pristačius nekokybiškas ar brokuotas prekes Pirkėjui, Pardavėjas įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti ta pačia kokybiška preke arba pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui nesutikus – grąžinti pinigus. 

6.2. Pirkėjas, gavęs nekokybišką ar brokuotą prekę, privalo kreiptis www.karmenbeauty.lt personalą elektroninėje svetainėje nurodytais kontaktais.

6.3. Nekokybiškos ar brokuotas prekių gražinimo išlaidas pardavėjui privalo apmokėti pardavėjas.

6.4. Pirkėjas turi teisę grąžinti nepatinkančias prekes per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, jeigu:

  6.4.1.  Pakuotė neprarado prekinės išvaizdos dėl Pirkėjo kaltės.

  6.4.2.  Prekė nebuvo sugadinta Pirkėjo.

  6.4.3.  Preke nebuvo naudotasi.

6.5. Nepatinkančios prekės pristatymo išlaidas privalo apmokėti Pirkėjas.

 

7. Prekių pristatymas

 

7.1. Pardavėjas išsiunčia prekes tik gavęs apmokėjimą už užsakytas prekes ir už pristatymo išlaidas.

7.2   www.karmenbeauty.lt siūlo kelis pristatymo būdus:

  7.3.1.  Prekės pristatomos su DPD kurjerių tarnybą per 1-2 d.d.

  7.3.2.  Prekės pristatomos per Lietuvos paštą per 3-5 d.d., neįskaitant užsakymo dienos.

  7.3.3.  Prekės pristatomos į DPD terminalus

7.3. Jeigu Pirkėjui pristatoma prekė pažeistoje pakuotėje, Pirkėjas turite teisę nepriimti jos iš kurjerio. Tokiu atveju prekė bus grąžinta į elektroninę parduotuvę, o Pirkėjui pristatyta nauja prekė be papildomų išlaidų. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista.

 

8. Informacijos siuntimas 

 

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia elektroninėje parduotuvėje www.karmenbeauty.lt esančiais kontaktais.

 

9. Privatumas

 

Visa Pirkėjo informacija įvesta i www.karmenbeauty.lt elektroninę parduotuvę yra privati, todėl jokia Pirkėjo pateikta informacija nebus viešai publikuojama ar platinama be Pirkėjo sutikimo. Kai kuri informacija (Pirkėjo adreas, vardas, pavardė, telefono numeris) yra perduodama kurjerių tarnyboms, kad šie sėkmingai ir laiku galėtų pristatyti prekes Pirkėjui. Pardavėjas pasilieka teisę atskleisti informacija teisėsaugos institucijoms, jei tai nepažeidžia LR įstatymų.

 

10. Baigiamosios nuostatos

 

10.1.  Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Sutarties nuostatų. Tokiu atveju, Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

10.2.  Šalys susitaria, jog Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Kliento sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

10.3.  Visi tarp Kliento ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Pardavėjo buveinės vietą.